Spotkania, rozmowy o nowej koalicji, o nowej umowie koalicyjnej zostały przerwane i nie ma planów, aby w najbliższym czasie miały być kontynuowane – mówił Krzysztof Sobolewski w radiowej Jedynce.