Jest taki przepis w polskiej konstytucji, art. 32, który mów o równości wszystkich wobec prawa. To jest fundamentalny przepis konstytucji, zasad konstytucji, której wszyscy powinniśmy być wierni, a zwłaszcza minister sprawiedliwości-prokurator generalny, który jest rzecznikiem interesu publicznego i stoi na straży praworządności. Wiemy, że była proponowana zmiana ustawy, która przewidywała, że pewne grupy społeczne będą w szczególny sposób faworyzowane, że będą lepiej, inaczej traktowane niż pozostała część społeczeństwa” – mówił na konferencji prasowej wiceminister Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

Równość prawa to fundament sprawiedliwości, klucz dla sprawiedliwości. Solidarna Polska nigdy nie głosowała, nie głosuje i nigdy nie zagłosuje za jakimkolwiek przepisami, który naruszałby tę fundamentalną zasadę” – dodawał.