– Punkt o wyborze RPO nie został włączony do bloku głosowań na wniosek posłów KO w związku z wątpliwościami co do zaliczenia głosu na posiedzeniu komisji. Zwołam tę komisję jeszcze raz – poinformowała marszałek Elżbieta Witek zamykając część głosowań.