Zostałem upoważniony przez zarząd Platformy Obywatelskiej zarówno do rozmów z koalicjantami w Koalicji Obywatelskiej, ale również do rozmów z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi o możliwych wariantach większości parlamentarnej dla konstruktywnego wotum nieufności – mówił Borys Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie.