Sejm rozpocznie posiedzenie o 10:00 od I czytania zgłoszonego przez rząd projektu nowelizacji tzw. ustawy COVID-owej. Propozycja dotyczy „wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych”.

O 12:05 odbędzie się II czytanie projektu PiS znoszącego odpowiedzialność urzędników za działania w czasie epidemii. Zgodnie z opisem, projekt dotyczy „wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 oraz przedłużenia obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej”.

O 16:00 odbędzie się I czytanie zgłoszonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątki dla zwierząt. Ponadto Sejm rozpatrzy także inny projekt dot. zwierząt, zgłoszony w zeszłym roku przez Koalicję Obywatelską. Dyskusja w tej sprawie, według harmonogramu, ma potrwać do 18:00. II czytanie na chwilę obecną nie jest zaplanowane.

O 20:30 odbędzie się II czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Medycznym.