Poszczególne instrumenty, procedury, możliwości, które wzmocnią właśnie działanie policjantów i policjantek na służbie są naszym celem. Widzieliśmy też zresztą bardzo wiele sytuacji o charakterze sprzecznym ze sobą z ulic, miast zachodnich w ostatnich latach. Z jednej strony bardzo brutalnie działające organy porządkowe, bardzo brutalnie, co warto podkreślić w krajach, które czasami śmią nas pouczać w pewnych aspektach funkcjonowania państwa, a drugie strony bezradność. Bezradność tamtych służb policyjnych w bardzo wielu sytuacjach. My będziemy bardzo konsekwentni w uczeniu się na błędach innych, a z drugiej strony jeżeli widzimy sytuacje takie jak ta w Jaworzynie Śląskiej, to jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo policjantów musi być wzmocnione – mówił Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MSWiA.