Jedna dotyczy art. 10d, który wydaje się, że jest najbardziej kontrowersyjny ze strony opozycji. Opozycja już od dłuższego czasu zgłasza swoje uwagi co do tzw. bezkarności postępowania funkcjonariuszy publicznych. Przepisy tej ustawy, przepis składany przez nas ma przede wszystkim doprowadzić do tego, aby działania, które zostały podjęte w trakcie zagrożenia zdrowia i życia, bo najczęściej w taki sposób one były podejmowane, były działaniami, które mają prymat nad sytuacją związana z dzisiejszymi przepisami prawnymi. Proponowane rozwiązania nie wprowadzają bezkarności, jak niektórzy to przedstawiają” – mówił w Sejmie Andrzej Kosztowniak z PiS.