Musimy jeszcze bardziej skutecznie zwalczać przestępczość przeciw funkcjonariuszom. Jedną z metod będzie zaostrzenie kar za popełnienie tych przestępstw, czyli naruszeni nietykalności funkcjonariusza, czynną napaść na funkcjonariusza, zwłaszcza tę napaść, gdzie funkcjonariusz doznaje uszczerbku na zdrowiu i znieważanie funkcjonariusza. Ja deklaruję, że do końca miesiąca przedstawię panu premierowi projekt nowelizacji przepisów w tym zakresie, podwyższającej kary za te przestępstwa, ale dodatkowo wprowadzającą obligatoryjną dla sądu, w wypadku stwierdzenia przestępstwa, niezależnie od wysokości orzeczonej kary, dodatkowej kary finansowej. Dotkliwej kary finansowej, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców – mówił Mariusz Kamiński podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.