My przede wszystkim czekamy na pisemne uzasadnienie tej decyzji [WSA]. To jest zaskakujące dla nas wszystkich rozstrzygnięcie WSA. To też trzeba podkreślić, że nie jest to rozstrzygnięcie prawomocne. Mówię dlatego o uzasadnieniu, że wbrew temu, co powtarzają niektórzy komentatorzy, politycy, nie była to decyzja, która ogłaszała wybory, natomiast była to decyzja, która zobowiązała Pocztę do przygotowania się na okoliczność, w której takie wybory korespondencyjne należy przeprowadzić” – mówił w Programie I Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.