Sprawą zasadniczą jest to, że w naszym przekonaniu, przekonaniu absolutnej większości parlamentarzystów, i jestem pewny, że głosowanie to potwierdzi, jest to ustawa potrzebna, która wprowadza standardy obecne w bardzo wielu krajach Europy i takie, które powinny już funkcjonować w Polsce. Dobrze, że ona zostanie przyjęta. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to można o niech dyskutować, ale najlepszym forum do dyskusji są rozmowy wewnątrzpartyjne, a nie debata za pośrednictwem mediów. Nie znam treści tego listu [Ardanowskiego]” – mówił w Programie I Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.