My poprzemy ustawę w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Będziemy starali się wprowadzić takie zmiany, które pomogą pracownikom, by nie tracili z dnia na dzień pracy bez żadnych odszkodowań, to jest bardzo istotne. By rolników polskich obronić przed takimi gwałtownymi skutkami. Natomiast będziemy również domagać się wprowadzenia większych sankcji. Będziemy starali się wprowadzić obowiązek czipowania psów – mówił Borys Budka w rozmowie z Beatą Lubecką w programie „Gość Radia ZET”.