Pomoc wszystkich krajów, ale Polski w szczególności może pomóc w walce Białorusinów o swoje prawa. Jestem przekonana, że po nowych wyborach będziemy podtrzymywać dobre stosunki z rządem polskim i będą nas podtrzymywać również i moralnie, i finansowo, bo wiemy, że nasza sytuacja zbliża się do progu przepaści gospodarczej. Nasze przyjacielskie stosunki będą kontynuowane i będą rozkwitały [tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji prasowej] – mówiła Swietłana Cichanouska podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim i mniejszością białoruską.