Konkluzje są następujące. Trzeba starać się mobilizować nasze firmy, żeby jak najwięcej inwestowały. Trzeba starać się mobilizować nasze firmy przede wszystkim do tego, aby inwestować wzajemnie w krajach właśnie trójmorskich, inwestować w ramach Trójmorza. Trzeba także zapraszać do współpracy z nami partnerów z innych krajów, nie tylko z Europy Zachodniej, ale trzeba także namawiać partnerów z całego świata – mówił prezydent Andrzej Duda podczas oświadczenia po Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie.