Cieszę się, że został wprowadzony konsekwentny i mądry system [dot. stref żółtych i czerwonych]. Chciałbym, żebyśmy tak działali dalej, bo ta walka z koronawirusem, którą jak do tej pory prowadzimy, chcę to bardzo mocno podkreślić, jest walką skuteczną i to widać. Zresztą w naszym społeczeństwie ludzie w większości przypadków zachowują się odpowiedzialnie i w momencie, w którym widzą zagrożenie, to rzeczywiście stosują środki bezpieczeństwa. Był ten moment takiego rozluźnienia, wszystkim się wydawało, że zagrożenie już minęło, ale mamy pełną świadomość, że musimy to mieć pod kontrolą – mówił prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady gabinetowej.