Od dwudziestu kilku lat, kiedy ustalano wynagrodzenia osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie, dwukrotnie one były obniżane, a też były redukowane, chociażby karta VIP do leczenia została też zlikwidowana. Dzisiaj nie są to nawet dwie przeciętne pensje. Wniosek spełnia oczekiwanie, żeby państwo było skromne, ale żeby wynagrodzenia były w miarę odnoszące się do tego, co dzieje się na rynku” – mówił w Sejmie minister Marek Suski.