Nie ma mojej zgody na nienawiść w sferze publicznej, również na nienawiść homofobiczną, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu w sferze publicznej. Mamy do czynienia z dwoma zagadnieniami. Pierwsze to w ogóle ochrona mniejszości w Polsce. Mniejszością są także samotni rodzice wychowujący dzieci, osoby żyjące na skraju ubóstwa czy osoby z niepełnosprawnościami. Standard ochrony tych mniejszości jest odpowiedzialnością państwa w demokratycznym społeczeństwie. Zupełnie inną kwestią jest to, że przepisy prawa nie są dostosowane do chronienia wszystkich grup zgodnie z zasadą równości wobec prawa przed nienawiścią” – mówiła w TVN24 kandydatka organizacji pozarządowych na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.