W ramach planu solidarności z Białorusią proponujemy 5-punktowy plan. Po pierwsze, wsparcie dla represjonowanych, wyrzucanych z pracy, pobitych, poszkodowanych. Rozbudujemy i poszerzymy polsko-amerykański program pomocy represjonowanym. Polska od kilku lat jest krajem, w którym swój drugi dom znalazło wielu Ukraińców z terenów wojennych, okupowanych przez Rosję. Tak samo Polska może stać się drugim domem dla represjonowanych, poszkodowanych Białorusinów – mówił Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie.

Zaproponujemy również program stypendialny imienia Wincentego Konstantego Kalinowskiego. To wspólny bohater Białorusi, Litwy i Polski. Program dla studentów, naukowców relegowanych w ramach represji z białoruskich uczelni. Uzyskają oni możliwość studiów, pracy w Polsce. Nie sposób dziś przewidzieć, ilu obywateli Białorusi znajdzie się w takim położeniu, ale chcemy umożliwić wszystkim tym, którzy będą represjonowani przez władze autorytarne Białorusi przyjazd do Polski i tutaj rozwój, tutaj życie.

– Punkt trzeci to ułatwienia przy wjeździe na teren Rzeczpospolitej, a więc zwalnianie z opłat wizowych, a w stacjach szczególnych wpuszczanie do Polski bez odpowiednich papierów. Jest to przygotowana tak procedura w ramach umowy Schengen, tzw. wiza humanitarna, a także ułatwienia w dostępie do rynku pracy. Dzięki naszemu programowi represjonowanym Białorusinom będzie łatwiej wjechać do Polski.

– Punkt czwarty to pomoc niezależnym mediom. Między innymi Biełsat, Karta’97, Radio Racja i wsparcie dla niezależnych mediów i wydawców na Białorusi. W chwili kiedy na Białorusi z godziny na godzinę może zostać odłączony internet, ważne jest aby kanałów, którymi Białorusini kontaktują się z wolnym światem było jak najwięcej. W tych trudnych dniach białoruscy dziennikarze zdali egzamin. Białoruś nie może zamienić się w przestrzeń fałszu i manipulacji. Potrzebuje pluralizmu medialnego. Dlatego poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowe stworzymy stałe mechanizmy finansowania dla niezależnych mediów.

– Punkt piąty to nowy program Fundacji Solidarności Międzynarodowej dla organizacji pozarządowych wspierających społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i wspierających tamtejsze niezależne media. Organizacje pozarządowe to często kuźnia talentów i innowacji, ale tym razem polskie organizacje pozarządowe będą miały okazje wspierać obywateli Białorusi w budowaniu wolnych mediów i swobodnym przepływie informacji – stwierdził premier.