Propozycją w ramach I czytania dziś zajmie się co prawda sejmowa komisja finansów publicznych, ale Sejm nie wyraził zgody na zastosowanie zapisu z regulaminu Sejmu mówiącego o skróceniu postępowania z projektem ustawy i przystąpieniu do II czytania niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów druku sprawozdania komisji.

W praktyce, o czym poinformowała marszałek Witek, Sejm nie przyjmie dziś projektu, a do rozpatrzenia dojdzie na kolejnym posiedzeniu. – Po doręczeniu sprawozdania, będziemy to procedować na następnym posiedzeniu Sejmu – mówiła Elżbieta Witek.

PiS przegrało głosowanie, bo aż 46 posłów nie wzięło w nim udziału. „Za” głosowało tylko 178 posłów, przeciw było 201.

Zgłoszona w tym tygodniu przez PiS propozycja dotyczy „wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 oraz przedłużenia obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej”.