W DNA każdego polskiego polityka powinna być wdrukowana jednoznaczna wola wspierania tych narodów, które mając pełne prawo do samostanowienia, chcą skierować się do demokratycznej rodziny wolnego świata. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Musimy wspierać aspiracje Białorusi – stwierdził Tomasz Grodzki w rozmowie z dziennikarzami.

To, w jaki sposób będziemy wspierać wolnościowe, demokratyczne aspiracje Białorusinów, to kwestia taktyki politycznej, ale zebranie RBN, bo to się dzieje tuż za naszymi granicami, byłoby z pewnością ważnym krokiem i pokazaniem, że podchodzimy do tego tematu niezwykle poważnie, bo jesteśmy sąsiadami, dla których w każdym interesie, politycznym, strategicznym, gospodarczym leży to, żeby Białorusini mogli sami stanowić o losach swojego narodu – mówił dalej marszałek Senatu.