W związku z tym [stanem epidemii] zrobimy wszystko jako Kancelaria Sejmu, żeby to zgromadzenie przebiegło w sposób bezpieczny dla członków Zgromadzenia Narodowego, dla zaproszonych gości, a także dziennikarzy i pracowników Kancelarii Sejmu oraz funkcjonariuszy, którzy tutaj codziennie pełnią swoje obowiązki. Celem wypełnienia rekomendacji GIS przedsięwzięliśmy wszelkie kroki. Tak, jak przed każdym posiedzeniem Sejmu, także przed tym ważnym, doniosłym wydarzeniem będą przestrzegane wszelkie procedury związane z tym wydarzeniem, z warunkami sanitarno-epidemiologicznymi. Wszędzie, tak jak zawsze, przed każdym posiedzeniem, będą wystawione płyny płyny dezynfekcyjne. Także zostaną zdezynfekowane ciągi komunikacyjne, sala obrad, sale posiedzeń Sejmu oraz sale komisyjne. Każdy z parlamentarzystów oraz zaproszonych gości przy wejściu głównym będzie miał mierzoną temperaturę. Każdy otrzyma maski. Jeżeli chodzi o członków ZN, będą to maski PP3, zgodnie z zaleceniami GIS – stwierdziła szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska na briefingu w Sejmie.