Live

PMM: Wobec Szumowskiego nie mam żadnych innych planów, niż to, żeby pozostał w rządzie. Mam nadzieję na współpracę z nim

Jestem przede wszystkim przewdzięczny panu ministrowi Szumowskiemu za to, że tak wspaniale bronił Polaków przed koronawirusem, za właściwe decyzje, za to, że tak odważnie podejmował te decyzje. Dzięki niemu przeszliśmy tę fazę suchą stopą, w miarę suchą nogą. Jeżeli w ogóle będzie druga fala, tego nie wiemy, bo i dzisiaj sytuacja wygląda niepokojąco, ale myślę, że się nauczyliśmy żyć coraz lepiej z tą epidemią. Ja wobec pana ministra Szumowskiego nie mam żadnych innych planów [niż to, żeby pozostał w rządzie]. Mam nadzieję na współpracę z panem ministrem” – mówił w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

PMM: PiS broniło w sporze ACTA i ACTA2 dostępu do Internetu. Bronimy tego, żeby polityczna poprawność nie pożerała prawdziwych wolności

Chcemy pokazać, że zajęliśmy się tym, co młode pokolenia na pewno nurtuje: czyste powietrze czy tani prąd, ekologia. To są tematy, na które postawimy jeszcze większy nacisk, ale również prosimy o ocenę naszych poprzednich lat i porównanie do poprzednich. Bardzo się cieszę, że w młodym pokoleniu jest tak wielu ludzi o poczuciu uczciwości, sprawiedliwości, dobra, piękna. PiS broniło w sporze ACTA i ACTA2 dostępu do Internetu. Bronimy tego, żeby polityczna poprawność nie pożerała prawdziwych wolności” – mówił w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

PMM: Nie zdecydowaliśmy, jak głęboka będzie rekonstrukcja. Mnie przyświeca to, żeby rząd był po niej dynamiczny, żeby procesy decyzyjne przebiegały szybko, a inwestycyjne były łatwiejsze

Nie ma decyzji [ws. rekonstrukcji]. Rozmawiamy w różnych konfiguracjach personalnych o tym, jak najlepiej ukształtować rząd. Rekonstrukcja nie jest ani dobra, ani zła. Rekonstrukcja może być bardzo dobra, może być słabsza w zależności od tego, jakimi będzie się charakteryzowała cechami. Mnie przyświeca to, żeby ten rząd po pewnej rekonstrukcji, jak głęboka ona będzie jeszcze nie zadecydowaliśmy, żeby on był dynamiczny, żeby procesy decyzyjne przebiegały szybko, żeby procesy inwestycyjne mogły być łatwiejsze, a personalia to kwestia wtórna” – mówił w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

PMM: Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna

Uważam, że reforma wymiaru sprawiedliwości w naszym systemie jest konieczna i że to jest dbanie o praworządność, natomiast nasi konkurenci polityczni, którzy w wymiarze sprawiedliwości widzą swoje zbrojne ramie i bronią status quo, zresztą 80% Polaków zgadza się, że trzeba reformować wymiar sprawiedliwości, są z nami z tego względu w sporze i wołają na pomóc instytucje europejskie, ale ten głos jest już tam coraz słabiej słyszany – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

PMM o budżecie UE: Negocjacje rzeczywiście były bardzo twarde, a co do praworządności, nie mamy sobie nic do zarzucenia

Nie używam takich sformułowań [o ograniu kogoś]. Uważam że negocjacje rzeczywiście były bardzo twarde, a co do praworządności, nie mamy sobie nic do zarzucenia. Apeluję do naszych różnych adwersarzy politycznych w Polsce i za granicą, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali, przyjrzeli się rzeczywiście temu, co ktoś nazywa niepraworządnością. Uważam, że walka o praworządność jest bardzo ważna, jednak uważam również, że nie powinna ona być poddana arbitralnemu i bardzo politycznemu werdyktowi różnych innych państw – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Dorotą Gawryluk w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

PAD w rocznicę powołania rządu Witosa: Chciałem, żeby ta data została utrwalona jako data hołdu dla jedności, która doprowadziła ostatecznie do zwycięstwa

Razem otwieramy obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, tego wielkiego wydarzenia historycznego, wielkiego polskiego zwycięstwa w tamtej niezwykle dramatycznej sytuacji. Zaczynamy 24 lipca, dokładnie w stulecie ustanowienia Rządu Obrony Narodowej, na czele którego po raz pierwszy w swoim życiu, bo premierem był trzy razy, stanął wielki przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos” – mówił w Belwederze prezydent Andrzej Duda. 

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem, żeby ta data została utrwalona jako data hołdu dla jedności, która doprowadziła ostatecznie do zwycięstwa” – dodawał.

Ziobro: To, co jest najważniejsze w tej chwili przed nami, to ustalenie ambitnej agendy programowej i szczegółów jej realizacji przez najbliższe 3 lata

Musimy się spotkać i porozmawiać. Uważam, że to, co jest najważniejsze w tej chwili przed nami, to ustalenie ambitnej agendy programowej i szczegółów jej realizacji przez najbliższe 3 lata. I to jest punkt pierwszy. Jeżeli będziemy zgodni co do tego, jakie cele chcemy osiągnąć w ramach realizacji programu dla Polski, dobrej zmiany, którą chcemy kontynuować, to wtedy musimy się zastanowić, jakie funkcjonalne narzędzia instytucjonalne, jeżeli chodzi też o organizację rządu, będą optymalne dla osiągnięcia tego celu. A więc taka kolejność. Naprzód powinniśmy porozmawiać o programie, o ustawach, przesądzić to, co będziemy realizować, a w następstwie możemy dyskutować o rekonstrukcji ministerstw, też i zmianach personalnych – stwierdził Zbigniew Ziobro w Sejmie.

Ziobro: Solidarną Polskę, PiS i Porozumienie wiąże umowa koalicyjna, która zakłada m.in. że każdy ze współkoalicjantów kieruje dwoma resortami. Na razie umowa się nie zmieniła

W tej chwili Solidarną Polskę, PiS i Porozumienie wiąże umowa koalicyjna, która zakłada m.in. że każdy ze współkoalicjantów kieruje dwoma resortami. Na razie umowa się nie zmieniła. Można oczywiście brać pod uwagę, że dojdzie do zmiany umowy koalicyjnej, ale dopiero wtedy, kiedy ta umowa by się zmieniła i wiązałaby się ze zgodą wszystkich zainteresowanych stron umowy na nową formułę rządu, to moglibyśmy mówić o nowej sytuacji – stwierdził Zbigniew Ziobro w Sejmie.

PAD do opozycji przed pomnikiem Witosa: Bardzo dziękuję za ten piękny gest, za to, że jesteśmy tutaj razem, że pokazujemy, że w tych ważnych dla Polski sprawach potrafimy, stojąc obok siebie i będąc wspólnie, oddawać hołd tym, którym ten hołd się w sposób szczególny należy 

To był historyczny moment w dziejach odradzającej się wtedy Polski, Polski której granice kształtowały się, a która znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu wobec bolszewickiego najazdu, bolszewickiej napaści. Bolszewicy byli już prawie że na przedpolach Warszawy, zagrożenie było dramatyczne, sytuacja polityczna niezwykle się komplikowała i w tamtym momencie nikt kto inny ale właśnie wielki przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos, poproszony przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, zgodził się wziąć na siebie te niebywałą, niewyobrażalną dzisiaj odpowiedzialność stanięcia na czele rządu, który miał być ostatnią deską ratunku RP, który był ostatnią szansą na przetrwanie polskiego państwa, na obronę Warszawy, na to wszystko, co znamy z późniejszych kart historii, a co dzisiaj uznajemy za wielką chlubę naszego państwa, narodu, a przede wszystkim polskiego oręża. Ale co ważne, wobec tego wielkiego militarnego sukcesu, nie można pomijać tego aspektu zarządczego. To nie tylko dowódcy, naczelnik państwa, głównodowodzący marszałek Piłsudski, nie tylko generałowie, nie tylko sztabowcy i oficerowie i żołnierze, ale to także władze, ci, którzy administrowali państwem, podejmowali decyzje na zapleczu, kierowali zaopatrzeniem, ci którzy prowadzili negocjacje na arenie międzynarodowej, ci wszyscy którzy każdego dnia przybliżali tamten wielki sukces, biorąc na siebie wielką odpowiedzialność – stwierdził prezydent Andrzej Duda w Warszawie.

Dzisiaj to symboliczne złożenie wieńca, najpierw właśnie tutaj, pod pomnikiem ówczesnego premiera Wincentego Witosa, to był pierwszy rząd premiera Witosa, po raz pierwszy został wtedy premierem, pierwszy raz z trzech, jak pamiętamy. Ten symboliczny gest pokazuje z jednej strony powagę tamtego wydarzenia, ale z drugiej strony śmiało mogę powiedzieć, wspólnie otwieramy także obchody 100-lecia wielkiej bitwy warszawskiej, której rocznicę będziemy obchodzili 15 sierpnia. Utworzenie tego rządu, 24 lipca to był wstęp do tamtego wielkiej wiktorii. Dziękuję przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych, przedstawicielom wszystkich stronnictw politycznych dzisiaj, że tak, jak wtedy, wszystkie stronnictwa polityczne stanęły za tym rządem, tak jak wszystkie stronnictwa polityczne wówczas od prawej strony do lewej sceny politycznej stanęły razem w obronie Polski, tak i dzisiaj my razem stoimy tutaj pod pomnikiem wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, wielkiego polityka w historii RP Wincentego Witosa, po to by oddać mu hołd, tak jak za chwilę oddamy ten hołd wszystkim po kolei ojcom niepodległości, których pomniki rozciągają się od placu Trzech Krzyży aż do Belwederu, poczynając od właśnie Wincentego Witosa, a na marszałku Piłsudskim skończywszy. Bardzo dziękuję państwu za ten piękny gest, za to, że jesteśmy tutaj razem, że pokazujemy, że w tych ważnych dla Polski sprawach potrafimy, stojąc obok siebie i będąc wspólnie, oddawać hołd tym, którym ten hołd się w sposób szczególny należy – mówił dalej PAD.

Jacek Kurski p.o. prezesa TVP

W związku z rozpoczynającym się w dniu 27.07.2020 r. urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Pana Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z dniem 07.08.2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP zostało powierzone Panu Jackowi Kurskiemu – poinformowało Centrum Informacji TVP.

MZ: 458 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 184 na Śląsku. Zmarły 4 osoby

Ziobro: PMM bierze pełną odpowiedzialność polityczną zarówno w zakresie ustaleń jeżeli chodzi o kwoty, jak i ustaleń jeżeli chodzi o kwestie związane z zablokowaniem niebezpiecznych mechanizmów dla Polski, o czym nas zapewnił, a my mamy zaufanie do premiera

Za tę informację premierowi dziękuję. To bardzo ważne, dlatego że UE, KE w definicji praworządności usiłuje ją rozszerzać nie tylko na sfery sądownictwa, prokuratury, organów ścigania, ale nawet chce sięgać w sferę rodziny, kultury, mediów. Dlatego tak ważny był ten mechanizm i to ustalenie, o których poinformował nas premier Morawiecki, że tutaj odnieśliśmy sukces. Z tego właśnie względu, mając pełne zaufanie, wbrew tym głosom wątpiącym, podnoszącym wątpliwości tak na tej sali, jak i w innych gremiach, w UE, chciałbym powiedzieć jasno że jako minister sprawiedliwości, jak i Solidarna Polska, której jestem liderem, będzie głosować za tą informacją, za którą premier bierze pełną odpowiedzialność polityczną zarówno w zakresie ustaleń jeżeli chodzi o kwoty, jak i ustaleń jeżeli chodzi o kwestie związane z zablokowaniem niebezpiecznych mechanizmów dla Polski, o czym nas zapewnił, a my mamy zaufanie do premiera – stwierdził Zbigniew Ziobro w Sejmie.