W wieczornym bloku głosowań posłowie odrzucili wnioski KO o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, a także wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.