Pragnę podkreślić dzisiejszą wspólnotę interesów Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólną i niemal jednakową strategię wobec naszych interesów w Unii Europejskiej i pełną wspólnotę w obszarze Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także budowanie współczesnych, nowych wymiarów współpracy, takich jak współpraca w obszarze Trójmorza, Via Carpatia, Rail Baltica czy budowa interkonektorów gazowych – mówił Mateusz Morawiecki podczas obchodów 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.