Natomiast oczywiście trzeba też wyciągną wnioski, dlatego że wszystkie partie polityczne, a zwłaszcza moja partia polityczna, musi się otwierać na nowych ludzi, na nowe idee, musimy zadbać o to, żeby ta energia, która została przez te ostatnie miesiące wytworzona, na pewno nie została zmarnowana i to obiecuję, że będziemy się starali tę energię zagospodarować – mówił Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej.