W ogóle tego nie komentuje, bo popatrzmy w ogóle, co się dzieje. Jestem atakowany przez media albo zagraniczne albo które niby są w Polsce, ale mają po prostu zagraniczny rodowód czy też zagraniczny kapitał. I to też pokazuje, o co się toczy gra w tej kampanii, tak. Bo jeżeli zagraniczne media mnie atakują, to znaczy, że ich mocodawcy zagraniczni są niezadowoleni z tego, jaką prowadzę politykę. Jeżeli są niezadowoleni, to znaczy, że interesy ich krajów, ich interesy nie są realizowane tak, jakby chcieli. Dlatego że są realizowane polskie interesy po prostu. Wreszcie tak się dzieje, że realizacja polskich interesów stoi przed obcymi interesami  – stwierdził prezydent Andrzej Duda w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

Jakoś tak się stało za rządów Donalda Tuska, że polskie stocznie zostały zlikwidowane, a niemieckie i francuskie przetrwały, tak. To znaczy czyje interesy wtedy się liczyły? Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Prowadzę taką politykę i taką politykę zamierzam prowadzić i dlatego właśnie te wybory są ważne, bo proszę moich rodaków o wsparcie, żeby oni wspierali politykę prowadzenia polskich spraw, polskich spraw i polskich interesów, a prowadzę polskie interesy, bo serce mam polskie – mówił dalej PAD.