Jest wiele różnych obaw, że będziemy realizowali jakieś obce roszczenia wynikające z ustaw, przyjmowanych nawet w sojuszniczych nam państwach, ale chcę jasno powiedzieć, jako prawnik i jako polityk, proszę państwa, żadne ustawodawstwo, które jest przyjmowane w obcych krajach, nie obowiązuje u nas. A dopóki ja jestem Prezydentem RP, nie będzie obowiązywało. Ja się na to zwyczajnie nie zgodzę. Podobnie jak nie zgodzę się na wprowadzanie do polskiego prawa konstrukcji, które premiują jedne grupy etniczne w stosunku do innych grup etnicznych i w nieusprawiedliwiony sposób przyznają jakieś dodatkowe uprawnienia czy korzyści. To jest niezgodne z polską konstytucją, ja się na to nigdy nie zgodzę – mówił prezydent Andrzej Duda w Wieliczce.