O 11:30 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda podpisze projekt zmiany Konstytucji. – Uważam, że w polskiej Konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie dziecka lub adopcja przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym – mówił PAD w weekend. Spotkania PAD z mieszkańcami odbędą się o 15:00 w Starachowicach, o 17:15 – w Mniowie oraz o 22:35, po debacie TVP, w Końskich. Z kolei wspomniana prezydencka debata TVP odbędzie się o 21:00 w Końskich.

Premier Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. O 10:00 odbędzie się konferencja prasowa w Porcie Gdynia S.A., o 11:50 – wręczenie promes na zakup wozów strażackich w Grudziądzu, o 14:00 – spotkanie z samorządowcami w Chełmży, o 16:20 – wizyta w firmie JK Miłosz Kiedrowski w Bysławiu, a o 17:05 – spotkanie z samorządowcami w Tucholi.

Rafał Trzaskowski będzie przebywać w województwach opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. O 9:00 w Kędzierzynie-Koźle odbędzie się briefing prasowy, a o 10:00 – spotkanie z mieszkańcami. O 12:45 odbędzie się spotkanie z dyrektor oraz pracownikami zlikwidowanego szpitala w Strzelinie, a o 13:15 – briefing prasowy. O 20:30 kandydat KO weźmie udział w Arenie Prezydenckiej w Lesznie, a na 21:50 zaplanowano jego wystąpienie.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki będzie przebywać w województwie pomorskim. O 11:30 w Kartuzach odbędzie się konferencja z udziałem burmistrza Kartuz Grzegorza Gołuńskiego oraz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.

O 12:50 Grodzki weźmie udział w otwarciu Parku Miejskiego. Marszałek Senatu następnie uda się do Sierakowic, gdzie o 14:00 zwiedzi drewniany zabytkowy Kościół. Na 14:15 zaplanowano spacer i rozmowy z mieszkańcami, a na 14:45 – złożenie kwiatów przed pomnikiem z figurą Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Ostatni zaplanowany punkt to spotkanie z prezydent Słupska Krystyną Danilecką-Wojewódzką o 18:00.

09:00 – briefing prasowy Rafała Trzaskowskiego w Kędzierzynie-Koźle

10:00 – konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w Porcie Gdynia S.A.

10:00 – spotkanie Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźle

11:30 – podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji

11:30 – briefing prasowy marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, burmistrza Kartuz Grzegorza Gołuńskiego oraz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego w Kartuzach

11:50 – wręczenie przez premiera Mateusza Morawieckiego promes na zakup wozów strażackich w Grudziądzu

12:45 – spotkanie Rafała Trzaskowskiego z dyrektor oraz pracownikami zlikwidowanego szpitala w Strzelinie

12:50 – udział Tomasza Grodzkiego w otwarciu Parku Miejskiego w Kartuzach

13:15 – briefing prasowy Rafała Trzaskowskiego w Strzelinie

14:00 – spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami w Chełmży

14:00 – zwiedzanie przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego drewnianego zabytkowego Kościoła w Sierakowicach

14:15 – spacer marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i rozmowy z mieszkańcami Sierakowic

14:45 – złożenie przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego kwiatów przed pomnikiem z figurą Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Sierakowicach

15:00 – spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Starachowic

16:20 – wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w firmie JK Miłosz Kiedrowski w Bysławiu

17:05 – spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami w Tucholi

17:15 – spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Mniowa

18:00 – spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydent Słupska Krystyną Danilecką-Wojewódzką

20:30 – Arena Prezydencka w Lesznie z udziałem Rafała Trzaskowskiego

21:00 – prezydencka debata TVP w Końskich

21:50 – wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w Lesznie

22:35 – spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Końskich