Jeżeli taka osoba, która chce przysposobić dziecko jest związana z osobą tej samej płci, taką właśnie relacją, taką relacją wspólnego pożycia, to jest to niedopuszczalne właśnie ze względu na wspomniane wcześniej dobro dziecko. To jest odpowiedzialność państwa za dzieci i ja uważam, że ten zapis powinien zostać do konstytucji wprowadzony. Mam nadzieję, że poprą tę inicjatywę nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy w polskim parlamencie i senatorowie, ale że poprą go także posłowie, senatorowie PSL, że poprą posłowie Konfederacji i że poprze przynajmniej część posłów PO. Dlaczego? Bo zawsze deklarowali się jako tacy, którzy są przeciwko temu, żeby adopcji mogły dokonywać pary homoseksualne. Ja też jestem temu przeciwny i chcę by w sposób jasny i wyraźny było to w konstytucji wyrażone – mówił prezydent Andrzej Duda w Starachowicach.