Czas najwyższy, abyśmy w naszym systemie prawnym, a przede wszystkim w systemie edukacyjnym, zgodnie z oczekiwaniami wielokrotnie wyrażanymi przez rodziców, zwłaszcza wobec różnego rodzaju niebezpiecznych według nich dla dzieci, z którymi mieliśmy do czynienia w wielu miejscach na terenie naszego kraju, aby wreszcie to prawo rodziców do wychowania dzieci rzeczywiście, zgodnie z własnymi przekonaniami, a tym samym prawo rodziców do decydowania jakie treści będą dzieciom przekazywane, np. w szkole, było realizowane i było zagwarantowane ustawowo. I stąd składam inicjatywę ustawodawczą, prezydencki projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, nie tylko zgody rady szkoły, ale przede wszystkim wymaga zgody rodziców. Taka organizacja, która chce działać na terenie szkoły czy to prowadząc zajęcia pozalekcyjne czy jakąkolwiek działalność dla dzieci czy z dziećmi, czy też wejść w któryś z przedmiotów i poprowadzić zajęcia z tego przedmiotu czy zaprezentować swój program lub swoją ofertę programową dzieciom, będzie zobowiązana przedstawić rodzicom pełną informację o tym, co zamierza dzieciom przekazywać, w jakiej formule, czego będą dotyczyły te treści, kto będzie tego przekazania dokonywał, czyli z kim dzieci będą miały spotkania, jakie są jego kwalifikacje, czym się do tej pory zajmował. Będzie to dotyczyło każdej organizacji, generalnie niezależnie od jej profilu, sposobu działania, czy będzie to organizacja młodzieżowa, czy jakakolwiek inna. Jeżeli będzie chciała wejść w relacje z dziećmi, taką która będzie miała charakter edukacyjny lub taką, która będzie miała inny charakter ale w związku ze szkołą, w związku z działalnością edukacyjną szkoły, będzie zobowiązana do tego, aby taką informację w postaci konspektu rodzicom przedstawić i będzie mogła działać dopiero wtedy, kiedy uzyska na to zgodę rodziców – stwierdził prezydent Andrzej Duda w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.