Tak powinno być, żeby jeszcze mocniejszy był udział rodziców w podstawach programowych, a w szczególności w dodatkowych przedmiotach, które są czasami proponowane w różnych szkołach. To rodzice muszą o tym móc zadecydować. Rodzina musi być wolna od ideologii. Rodzina, ta podstawowa komórka społeczna, jest przecież po to, żeby naród trwał, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby rozwijali swoje indywidualności, swoje cechy charakteru, te dobre w szczególności przecież te dobre. Dlatego też tam, gdzie temu służy edukacja domowa, tam też chcemy żeby była większa wolność w tym zakresie, ale oczywiście szkoła jako ten najbardziej powszechny fundament nauczania jest krytycznie ważna, jest kluczowa dla jakości wychowania, jakości kształcenia, dla kreatywności, którą wzbudzamy w naszych dzieciach, naszej młodzieży i tak musi być – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.