Wyborów w czerwcu nie można rozpisać z powodu bardzo jasno określonych artykułów Konstytucji. Mnie się wydaje, że wyjściem z tej sytuacji będzie np. przegłosowanie poprawki do ustaw, które teraz procedujemy w Senacie, wprowadzającej vacatio legis. To znaczy, żeby ta ustawa o wyborze nowego prezydenta mogła rozpocząć dopiero wtedy, kiedy będzie się mogła legalnie rozpocząć procedura wyborcza, czyli z chwilą opróżnienia urzędu prezydenta – stwierdził Michał Kamiński w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.