Odbyło się bardzo dobre, robocze spotkanie, narada wszystkich sił demokratycznej większości reprezentowanej w Senacie dotycząca kilku aspektów najbliższej sesji, ale nie ma co ukrywać, że przede wszystkim skupiona na zagadnieniu ustawy wyborczej. Chciałem powiedzieć i przeciąć wszelkie spekulacje, jakoby w gronie demokratycznej większości były jakieś spory czy dyskusje. Dyskusje były, natomiast osiągnęliśmy daleko idący konsensus i ponieważ ciągle pojawiają się nowe wątki dotyczące konkretnych zapisów tej ustawy, więc dlatego komisja, która zbiera się dzisiaj po południu, będzie prawdopodobnie prosić jeszcze o dodatkowe uzupełnienia, ale ponieważ chcemy, aby tempo prac senackich bardzo intensywne było zachowane, planuję zwołać posiedzenie [Senatu] na poniedziałek, wtorek i środę – stwierdził Tomasz Grodzki w Senacie.