Godzinę trwała dzisiejsza rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Niemiec. Była to kolejna z serii rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z zagranicznymi partnerami dotycząca przyszłości gospodarki i polityki europejskiej w kontekście pandemii koronawirusa – poinformował 300POLITYKĘ szef gabinetu prezydencka Krzysztof Szczerski.

„Prezydent Steinmeier pogratulował polskim władzom skutecznej strategii ograniczającej zdrowotne skutki pandemii. Prezydenci omówili koncepcje współpracy europejskiej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego przedstawione w liście prezydenta do liderów europejskich podkreślając konieczność wzmocnienia samodzielności i solidarności europejskiej w sytuacjach zagrożenia zdrowotnego, szczególnie jeśli chodzi o produkcję niezbędnych materiałów ochronnych i sprzętu medycznego. Prezydenci gros uwagi poświęcili kwestiom gospodarczym. Obaj uznali, że kluczowym zadaniem jest dzisiaj zachowanie płynności finansowej firm i działania na rzecz utrzymania miejsc pracy. Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest wsparcie przez środki publiczne, tak jak to dzieje się dzisiaj zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapobieganie głębokiej recesji w Europie, musi być, zdaniem Prezydentów, wsparte przez inicjatywy na poziomie unijnym. W tym kontekście Prezydent Duda przekazał polskie stanowisko w sprawie niemiecko-francuskiej propozycji Funduszu Odbudowy. Polska pozytywnie odnosi się do tej propozycji, ale uważamy, że kluczowymi elementami oceny tego projektu będą szczegóły dotyczące źródeł finansowania, zasad podziału środków oraz charakteru pomocy. Polska jest gotowa aktywnie włączyć się w wypracowywanie tych szczegółów w dialogu z innymi stolicami. Prezydenci rozmawiali także o konieczności współdziałania na forach organizacji międzynarodowych”