W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio oskarżenia, że rząd z powodów politycznych zamierza w sposób trwały ograniczyć prawa obywatelskie dotyczące swobody gromadzenia się i manifestowania swoich poglądów. Chcę jednoznacznie powiedzieć w imieniu rządu, ugrupowania politycznego, które reprezentuję, czyli PiS, że prawo do nieskrępowanego wyrażania poglądów politycznych, również w formie manifestacji politycznych, jest świętym prawem każdego obywatela. Nie ma najmniejszej mowy, intencji ani dyskusji o trwałym ograniczaniu praw obywatelskim w tym zakresie. Jedynie względy epidemiczne powodują, że ten czasowy zakaz został wprowadzony – stwierdził Mariusz Kamiński na konferencji prasowej.