W tej chwili w Polsce występują naraz wszystkie cztery rodzaje suszy. Susza meteorologiczna, hydrologiczna, hydrogeologiczna i rolnicza. Wiecie państwo jak skoczą ceny żywności pod koniec tego roku, kiedy my nic z tym nie będziemy próbowali zrobić w sposób systemowy? W państwie, w którym Wody Polskie wydają 380 mln zł rocznie na projekty małej retencji, a telewizja i media publiczne dostają na propagandę 2 mld zł. Tu woda, a tu trucizna – mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.