Na kolejnym, przyszłotygodniowym posiedzeniu 15-17 kwietnia Sejm ma zająć się 5 obywatelskimi projektami. W praktyce to ostatni możliwy termin (bez zwoływania dodatkowych posiedzeń), bo zgodnie z prawem, w przypadku projektów zgłoszonych przez obywateli w poprzedniej kadencji, I czytanie odbywa się w nowej kadencji nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia. Sejm pierwszy raz w tej kadencji zebrał się 12 listopada, a więc termin upływa 12 maja. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano dopiero na koniec maja.

Jeden z projektów, firmowanych przez Kaję Godek, zakłada zaostrzenie prawa aborcyjnego, poprzez uchylenie dopuszczalności aborcji eugenicznej. Kolejny – zgłoszony akurat w tej kadencji – dotyczy „ochrony własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską ustawą Just 447 o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat”.

Następna propozycja – firmowana przez Sławomira Broniarza z ZNP – dotyczy zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową. Kolejny projekt dotyczy zmiany przepisów w celu “zapewnienia prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją”, a ostatni, nowelizacja Prawa łowieckiego, dotyczy wprowadzenia możliwości do wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.