Posłowie klubu PiS złożyli w Sejmie projekt zmiany regulaminu, wprowadzający możliwość skrócenia terminu drugiego czytania projektu ustawy o zmianie Konstytucji.

Propozycja zakłada, by do artykułu mówiącego o tym, iż „drugie czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż czternastego dnia od dnia doręczenia posłom sprawozdania Komisji, która rozpatruje projekt ustawy o zmianie Konstytucji” dopisać, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach marszałek Sejmu – po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu może skrócić ten termin.

Przedstawiciel wnioskodawców jest Kamil Bortniczuk z Porozumienia.