Wznowienie obrad Sejmu nastąpi o 13:00, choć początkowo miało nastąpić to o 10:00, później o 11:00, a następnie o 12:00. Z harmonogramu wypadł jednocześnie wybór sędziego TK. W aktualnym porządku są sprawy proceduralne, II czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku oraz… przerwa.