Pan Borys Budka używa bardzo strasznych słów i myślę, że tutaj raczej gra na emocjach, niż na realnych faktach. Trudno mi odpowiadać na emocje, bo ja raczej operuję faktami, danymi, logicznymi argumentami, a nie argumentami emocjonalnymi. Ja nie mówię o tym czy wybory w maju powinny być w maju przeprowadzone, czy nie, czy ja je rekomenduję. Ja to czy będę rekomendował powiem po połowie kwietnia. A to czy wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze od zwykłych? Na pewno są – mówił Łukasz Szumowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.