Wnosimy do projektu zmian w regulaminie następujące poprawki, które mają na celu ograniczyć samowładztwo marszałek Sejmu, dlatego że nie mamy pełnego zaufania do PiS i uważamy, że w takiej sytuacji, kiedy głosowanie i posiedzenia będą w formie zdalnej, musimy mieć możliwość większego konsensusu. Dlatego zgłaszamy poprawkę do art. 198a w punkcie 2, chcemy zmienić to brzmienie, żeby to prezydium Sejmu większością kwalifikowaną głosów, a nie marszałek Sejmu decydował o przeprowadzeniu posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, po zasiągnięciu opinii konwentu seniorów – mówiła Anna Maria Żukowska w Sejmie.

Niepokoi nas decyzja, która tutaj się pojawia i sformułowanie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemicznego. Chcemy, żeby ta możliwość wprowadzenia zdalenego była tylko i wyłącznie w przypadku stanu epidemicznego, a nie zagrożenia epidemicznego – mówiła dalej.