Padły tutaj bardzo dziwne słowa od pani marszałek Kidawy-Błońskiej, od paru osób, które zabierały głos, mówiąc, że kłamiemy, że zatajamy informacje o liczbie testów. Albo państwo nie słuchacie mediów, albo państwo nie chcecie ich słuchać, albo państwo wprowadzacie w błąd wszystkich Polaków. O liczbie testów, które rozdysponowaliśmy do laboratoriów, ja mówię od wielu, wielu dni – mówił Łukasz Szumowski w Sejmie.