W bloku głosowań posłowie przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu. W praktyce nowelizacja była konieczna, by jutrzejszej obrady w sprawie tarczy antykryzysowej i głosowania można było przeprowadzić zdalnie, przez internet.

W trakcie bloku przyjęto kilka poprawek opozycji. Jedna z nich zakłada, żę zdalne obrady Sejmu będą możliwe tylko do 30 czerwca. Inna – iż zdalne głosowanie będzie możliwe tylko w stanie epidemii i w stanach nadzwyczajnych, a stan zagrożenia epidemicznego nie umożliwia obrad zdalnych.