Rozmawiałem dzisiaj w czasie zespołu zarządzania kryzysowego i później z premierem, z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz o tych właśnie zmianach, które zaproponowałem w ostatnim czasie, które uważam za niezbędne, a mianowicie o wprowadzeniu wspomnianej i dyskutowanej w ostatnich dniach ulgi w postaci zwolnienia na trzy miesiące mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia ZUS-u, ale to także kwestia tego, w jaki sposób będą chronieni rolnicy i tutaj wprowadzono do projektu ustawy na trzy miesiące zwolnienie z KRUS-u, wprowadzono także przepisy, które powodują że rolnicy, także ci prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, czyli tak, jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarczą, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały także tym, którzy wykonują tę działalność rolniczą. Co chciałem podkreślić, będą dodatkowo rodzice, które wychowują dzieci do ósmego roku życia, mogli korzystać również z tego zasiłku, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola lub szkoły, zasiłku przysługujące na dziecko do ósmego roku życia także w rodzinach rolniczych – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym.

PAD poinformował ponadto, że do pakietu antykryzysowego zostaną wprowadzone przepisy dot. strażaków ochotników, tj. zwolnienie z okresowych badań lekarskich oraz egzaminu, jeśli posiadają oni zaświadczenie ukończenia tego kursu.