Jako Koalicja Polska pracujemy nad rozwiązaniami legislacyjnymi. Rano ze Stanisławem Tyszką uczestniczyliśmy w telekonferencji z minister Emilewicz, z przedstawicielami resortu zdrowia. Zgłaszaliśmy nasze uwagi, szczególnie do ustawy zdrowotnej. Większe uprawnienia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, ubezpiecznie, szybkie dopuszczenie do pracy lekarzy-stażystów” – mówił na konferencji prasowej kandydat KP na prezydenta prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.