Takie uzgodnienia udało się poczynić. Już w zeszłym tygodniu do tego się przymierzaliśmy. Też dyskusja na prezydium była zbieżna w zasadzie, by to posiedzenie odbyć zdalnie, poprzez połączenie internetowe i takie głosowania. Niestety, Platforma Obywatelska działając tylko i wyłącznie w ramach własnych założeń politycznych, jest w stanie poświęcić wszystko, jest w stanie ryzykować wszystkim. Pewnie skończy się to tym, że będziemy musieli jednak zjechać się z całego kraju, zmienić regulamin i potem już dopiero pracować zdalnie. Rozwiązanie, które przygotowaliśmy, wymagało pewnego konsensusu politycznego, porozumienia ponad podziałami  – mówiła w rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radiu Wnet wicemarszałek Małgorzata Gosiewska.

Prezydium Sejmu ma się zebrać o 11:00, Konwent Seniorów o 12:00.