Będzie [jutro] Rada Gabinetowa tak, jak prezydent planował. Ta Rada Gabinetowa będzie za pomocą video łączy, tak że nie zgromadzimy w jednym miejscu wszystkich ministrów – stwierdził Paweł Soloch w rozmowie z Łukaszem A. Jankowskim w Radiu Wnet.

[Przedmiotem dyskusji będą] zarówno te działania, które podjął rząd, jak i te inicjatywy prezydenckie, które znajdą się, mamy wszyscy nadzieję, w bardzo krótkim, szybkim okresie czasu w rozwiązaniach legislacyjnych. To chodzi o działania polskich władz, w których bardzo aktywnie uczestniczy prezydent dotyczące osłony tych, którzy w skutek kryzysu są również narażeni na ekonomiczne straty. Przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – mówił dalej szef BBN.