Europa stała się obecnie centrum epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wzrost liczby osób zakażonych, objętych kwarantanną oraz nadzorem epidemiologicznym niesie ze sobą poważne skutki. Liczne sygnały płynące z wielu miejsc w Polsce o braku odpowiedniego przygotowania szpitali i innych służb do walki z koronawirusem są powodem, dla którego prowadzę rozmowy z samorządowcami, ekspertami i dyrektorami szpitali. Pomimo zapewnień rządu, bez wsparcia pozostają przedsiębiorcy, pracownicy oraz samorządy. Szpitale zgłaszają brak wystarczających środków finansowych, a co za tym idzie, wyposażenia. Podczas rozmowy z samorządowcami województwa zachodniopomorskiego zwrócono uwagę na szereg problemów wymagających pilnego rozwiązania. W związku z tym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania – napisała Małgorzata Kidawa-Błońska w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego.

1. Wsparcie finansowe dla szpitali jest niewystarczające. W konsekwencji dokładają własne środki na zakup potrzebnego sprzętu. Czy te nakłady zostaną im zwrócone?

2. Wojewoda zachodniopomorski zaleca, by pracownicy pomocy społecznej byli do dyspozycji osób będących w kwarantannie. Czy w związku z tym są dla nich zabezpieczone środki ochrony indywidualnej?

3. Do jakiego pułapu, w przypadku znacznego wzrostu liczby zachorowań, będzie można zwiększyć listę testów wykonywanych na dobę? Dziś w Szczecinie ta liczba wychodzi jedynie 50.

4. Czy do wojewódzkich sztabów kryzysowych zostaną włączeni przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, pod których nadzorem znajdują się jednostki ochrony zdrowia?

5. Czy w przypadku konieczności zamykania urzędów i reorganizacji ich pracy rząd rozważa wprowadzenie regulacji dotyczących braku możliwości dotrzymania terminów administracyjnych?

6. Branżą hotelarska, wobec braku działań rządu, zwraca się już do samorządów z wnioskami o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Wiadomo już, że znacznie spadną wpływy z opłaty środowiskowej. W związku z tym samorządy podejmują trudne decyzje o ograniczeniu wydatków na inwestycje. Na jakim etapie są prace nad pakietem osłonowym dla przedsiębiorców?

7. Uzdrowiska zawiesiły przyjmowanie nowych kuracjuszy. Ośrodki w niedługim czasie opustoszeją. Czy uzdrowiskom, nad którymi wisi groźba upadłości z powodu braku możliwości wykonywania świadczeń, zostaną udzielone rządowe wsparcie?