Wczoraj po tym, kiedy okazało się, że minister Woś jest chory, zostały wdrożone procedury wynikające z zaleceń GIS. Wszyscy członkowie rządu, którzy byli na ostatnim posiedzeniu, zostali poddani wczoraj wieczorem standardowym testom. Takim testom, jakim są poddawani wszyscy, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną. Te wyniki powinny być w dzisiejszym dniu znane, natomiast do tego czasu te wszystkie osoby pozostają w kwarantannie, podobnie tak jak wszyscy inni obywatele w takiej sytuacji. Wtedy na 24 członków rządu, nie było 9 osób. Wśród tych nieobecnych był m.in. premier. Wówczas prowadził obrady wicepremier Gliński. Nie było również na Radzie Ministrów, na tamtym posiedzeniu ministra Szumowskiego – stwierdził Michał Dworczyk w rozmowie z Piotrem Goćkiem w „Sygnałach dnia” PR1.