Zdaje sobie sprawę tego, że wprowadzone przez nas wczoraj ograniczenia wczoraj tworzą wiele sytuacji trudnych, zwłaszcza dla osób poza granicami naszego kraju, obywateli, ale także dla cudzoziemców, którzy na trwałe w jakiś sposób są związani z Polską. My zamykamy granice dla wirusa, natomiast chcemy żeby nasi obywatele, którzy mają taką wolę, takie pragnienie powrotu do kraju, chcemy żeby do Polski mogli wrócić. Wobec cudzoziemców – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.