Wczoraj oglądaliśmy, byliśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia. Podpisania przez prezydenta Dudę ustawy o 13. emeryturze. To ustawa, która zabezpiecza stałość wypłaty 13. emerytur w następnych latach. Rząd zapowiedział prace, bardzo intensywne nad 14. emeryturą, która ma być wypłacana już od przyszłego roku. Ale chcę z państwem podzielić się swoimi obserwacjami z procesu legislacyjnego, który dotyczył 13. emerytury. Otóż senatorowie Platformy, większości senackiej, wprowadzili takie poprawki, które de facto uniemożliwiały wypłacenie 13. emerytur. Na szczęście mamy większość w Sejmie i te poprawki złe, niekorzystne zostały odrzucone. Apeluję do marszałek Kidawy-Błońskiej, aby zwróciła się do marszałka Grodzkiego i do większości senackiej, aby ta sytuacja nie została powtórzona podczas procedowania 14. emerytury dla prawie 10 mln Polaków. Polacy na to czekają, czekają na 14. emeryturę. Bardzo proszę, ponawiam jeszcze raz apel do pani marszałek o to, aby zwróciła się do większości senackiej z apelem, z prośbą o to, aby nie blokowano tej ważnej, oczekiwanej przez Polaków ustawy, choć pani marszałek znana jest z niechęci do programów społecznych – stwierdził Stanisław Karczewski na briefingu prasowym.